Els menors que mesurin 135 cm o menys han de viatjar en els seients del darrere del vehicle.

Aquest precepte se suma al d’anar adequadament assegut en el seu sistema de retenció infantil.

Es recullen tres excepcions: que el vehicle no disposi de seients del darrere, que tots estiguin ja ocupats per altres menors d’igual característiques i que no càpiguen tots els SRI.

Els SRI han d’anar instal·lats d’acord amb les instruccions del fabricant.
L’ús dels S.R.I. redueix en un 75% les morts i en un 90% les lesions en cas d’accident.

Els menors que mesurin 135 cm o menys han de viatjar en els seients del darrere del vehicle.

Des de l’1 d’octubre, tots els menors d’edat d’estatura igual o inferior a 135 cm que es desplacin en vehicle, a més de viatjar amb el sistema de retenció infantil adequat a la seva talla i pes com la norma exigeix, hauran d’anar asseguts obligatòriament en els seients del darrere dels vehicles, excepte:

1. Quan el vehicle no disposi de seients del darrere
2. Quan tots els seients del darrere estiguin ja ocupats per altres menors de les mateixes característiques
3. Quan no sigui possible instal·lar en aquests seients del darrere tots els sistemes de retenció infantil.

Només en aquests casos, els menors podran ocupar el seient davanter del vehicle, però sempre utilitzant el sistema de retenció homologat a la seva talla i pes.

Aquest nou precepte està recollit en la modificació de l’art. 117 del Reglament General de Circulació (cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció infantil homologats), realitzat mitjançant Reial Decret 667/2015 de 17 de juliol (BOE de 18 de juliol de 2015)

La modificació de l’article, disposa també que els sistemes de retenció infantil s’instal·laran al vehicle sempre d’acord amb les instruccions que hagi facilitat el seu fabricant, instruccions en què s’indicarà de quina manera i en quin tipus de vehicles es poden utilitzar de forma segura. Amb aquesta modificació es transposa la Directiva Comunitària 2014/37 / UE relativa a l’ús obligatori de cinturons de seguretat i dispositius de retenció per a nens als vehicles.

MÉS SEGURS EN ELS SEIENTS DARRERE
Aquesta modificació de la norma obeeix també a la necessitat de plasmar en el nostre ordenament jurídic les evidències científiques de nombrosos estudis en els que demostren el benefici que els nens viatgin en els seients del darrere dels vehicles per així reforçar la seva protecció.

· Estudi realitzat a EUA amb 5.751 menors de 15 anys ocupants de vehicles que havien patit un accident greu de trànsit. L’informe demostra que el fet d’estar assegut al seient de darrere va tenir un efecte protector, respecte a lesió greu o mort.
· L’estudi “Rear seat safer: seating position, restraint utilitzeu and injuries in children in traffic crashes in Victoria, Austràlia” conclou que el risc de mort en menors de 4 anys que viatjaven en un cotxe accidentat era el doble si ho feien en el seient de davant i 4 vegades més si es tractava de menors d’1 any.
· No solament el risc general de lesió és més gran en els seients davanters, sinó també la gravetat de les lesions com s’analitza en un estudi realitzat per la institució CIREN (Crash Injury Research Engineering Network).

REGLES D’OR

· Mai portar el nen en braços ni utilitzar el mateix cinturó de seguretat que l’adult per protegir-lo.
· L’ús dels sistemes de retenció infantil (SRI) redueix en un 75% les morts i en un 90% les lesions.
· Assegurar-se que la cadira està ben instal·lada. No s’ha de moure. La millor opció és l’ancoratge mitjançant el sistema Isofix
· El cap del nen mai ha de apuntar per sobre del respatller de la cadireta. Si això passa cal canviar-la per una altra del grup superior.
· En cas que el menor hagi de viatjar en el seient davanter, perquè es donen alguna de les tres excepcions anteriorment comentades, si el vehicle disposa de coixí de seguretat frontal, únicament podran utilitzar sistemes de retenció orientats cap enrere si el coixí de seguretat ha estat desactivat.
· Sempre ben ancorats. En els trajectes curts és on s’acumulen el major nombre de conductes de risc.
· Trànsit recomana seguir utilitzant el sistema de retenció infantil homologat al seu pes i talla fins que el menor tingui els 150 cm. Amb més altura haurà de fer servir el cinturó de seguretat del vehicle.

És responsabilitat dels adults transportar els menors de manera segura ia prioritzar la seguretat dels mateixos

PREOCUPACIÓ DE LA DGT
La preocupació de la DGT perquè els menors vagin perfectament asseguts en els seus sistemes de retenció infantil quan es desplacen en vehicles (el 2014, 2 dels 14 nens menors de 12 anys morts que viatjaven en turisme o furgoneta no portaven cap dispositiu de seguretat en el moment de l’accident, ni 9 dels 82 ferits greus), ha portat a aquest organisme a adoptar mesures que vetllin per la seguretat dels menors en els seus desplaçaments, com ara:

· Incloure com un dels objectius de l’estratègia de Seguretat Viària 2011-2020 “aconseguir que cap nen perdi la vida per no anar correctament assegut en una cadira adequada al seu pes i talla”.
· Introduir en la Llei de Seguretat Viària la possibilitat que tenen els agents de trànsit d’immobilitzar un vehicle si es viatja amb menors i no es disposa del dispositiu de retenció infantil.
· La modificació de l’article 117 del Reglament de Circulació referit a la ubicació física dels menors.
· Campanyes específiques de control de l’ús dels sistemes de retenció infantil i cinturó.
· Campanyes divulgatives en mitjans de comunicació, xarxes socials, associacions mèdiques …