CAP Certificat d’aptitud professional

Curs CAP formació contínua (35 hores)

 • Què és el CAP?

  El CAP és un Certificat d’Aptitud Professional obligatori per a tots aquells conductors que transportin mercaderies o viatgers.

 • En què consisteix el curs CAP?

  Curs obligatori de 35 hores teòriques.
  No hi ha examen.
  Obtindràs el carnet CAP vàlid per a 5 anys.
  Amb un únic curs, podràs obtenir tant al CAP de Mercaderies com el CAP de Viatgers.

 • Qui ha de fer el curs CAP?

  Conductors que realitzin transport de viatgers (més de 9 places), amb el permís de conduir expedit abans del 11 de setembre del 2008.
  Conductors que realitzin transport de mercaderies (més de 3500 kg de MMA), amb el permís de conduir expedit abans l’11 de setembre del 2009.

Curs CAP Inicial (140 hores)

 • Què és el CAP?

  El Reial Decret 1032/2007 de 20 de juliol estableix una nova formació obligatòria per a determinats conductors professionals, i el Certificat d’Aptitud Professional acredita que el conductor, a favor del qual hagi estat expedit, ha superat els nous cursos i / o exàmens exigits.
  El CAP s’obtindrà a partir d’una Qualificació Inicial, i la seva vigència quedarà subordinada al fet que el seu titular segueixi, dins d’uns terminis, els cursos de Formació Contínua.

 • En què consisteix el curs de Formació Inicial?

  Curs de 140 hores (130 hores teòriques i 10 hores pràctiques de conducció).
  Modalitats: Mercaderies i Viatgers.
  Per obtenir el carnet CAP, cal completar el curs i aprovar l’examen teòric, convocat per la Generalitat, de 100 preguntes tipus test.
  Un cop superat l’examen, s’haurà de fer la renovació cada 5 anys, amb el curs CAP de 35 hores.

 • Qui han de cursar la Formació Inicial?

  A. Conductors que realitzin transport de viatgers (+9 places), amb el permís de conducció expedit després l’11 de setembre del 2008.
  B. Conductors que realitzin transport de mercaderies (+3500 Kg MMA), amb el permís de conducció expedit després l’11 de setembre del 2009.
  (amb excepcions)

Curs CAP Ampliació

 • Què és el curs d'ampliació ?

  Els conductors que ja disposen del CAP inicial d’autobús i necessiten treure’s el CAP inicial de camió (o viceversa), han de fer únicament un curs d’ampliació de 35 hores i el corresponent examen de 25 preguntes.

 • Cursos subvencionats. Gestionem permisos bonificats per a treballadors. Informa't!

 • Horaris dels cursos adaptats als treballadors.

 • Et subministrem el material didàctic necessari per a preparar la teòrica i aprovar.

 • Disposaràs d’una clau per accedir, des d’Internet, a un programa informàtic, preparat exclusivament per a nosaltres, des del qual podràs fer testos, en català o castellà, per preparar-te millor per l’examen.

 • Realització de testos d'examen, a l’autoescola amb el suport del professor.

 • Realització de la destresa en terreny adequat i condicionat expressament. Igual que a l'examen.

aeparesCAP Certificat d’aptitud professional