Curs Carretons Elevadors

CURS CARRETONS ELEVADORS

 • El carnet:

  La Llei 54/2003 de Prevenció de Riscos Laborals des de el 12/12/2003 OBLIGA a les Empreses que el personal encarregat de l’ús de Carretons elevadors posseeixi el corresponent Carnet.

 • El Curs:

  Curs PRÀCTIC d’operari de Carretons Elevadors.
  15 hores de curs.
  Teòrica: 10 hores.
  Pràctiques: 5 hores carretons.
  Aquestes pràctiques seran impartides per professors qualificats en les nostres instal·lacions.

 • Contingut de la teoria:

  1. Introducció.
  2. Característiques bàsiques de Seguretat.
  3. El conductor de carretons elevadors. Característiques.
  4. Zones de circulació. Condicions del local.
  5. Inspeccions prèvies a la posta en marxa i conducció.
  6. Tècniques de conducció. Normes generals de conducció i circulació.
  7. Els riscos i la seva prevenció.
  8. Equip de protecció personal.
  9. Manteniment preventiu.
  10. Legislació.

 • Per fer la matricula:

  Per a la formalització de la matrícula serà necessari fotocopia del carnet de conduir o D.N.I, així como tres fotografies de mida de carnet.

aeparesCurs Carretons Elevadors