Zones d’examens

¿On és fan els examens?

Centre d’Exàmens de TEÒRICA
de tots els permisos

Dirección General de Tráfico
Avinguda Gran Via de Jaume I, 41, 1º
17001 Girona

Centre d’Exàmens de CIRCUIT TANCAT
de ciclomotor i motos

Dirección General de Tráfico
Carrer Camp d’Or, 93
Montjuïc
17007 Girona

Pistes vehicles pesants
PALOL D’ONYAR

Rotonda de Palol d’Onyar, sortida direcció Can Calero, fins al final del vial
Palol d’Onyar, Quart

aeparesZones d’examens